Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lumină în amurg
Lumină în amurg
Lumină în amurg
Ebook533 pages9 hours

Lumină în amurg

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Pentru că-l iubesc pe Lucien, îl iubesc cu o dragoste ce nu va pieri decât odată cu mine. Iar dumneavoastră ați crezut că inima mea era de vânzare! Ce mult trebuie să mă disprețuiți! Resping cu groază acest târg rușinos. Îl iubesc pe Lucien. Îl iubiți și dumneavoastră. Foarte bine: să aleagă! Și acum cred că nu mai avem ce să ne spunem.

În loc să plece, fiica milionarului îngenunche, apoi îngăimă cu un glas pe care lacrimile îl făceau și mai de neînțeles.

Îl iubesc și, dacă el nu mă iubește, am să mor! Fie-ți milă!“

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066864480
Lumină în amurg
Read preview

Related to Lumină în amurg

Related ebooks

Books Recommended For You