Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cântice țigănești și alte poeme
Cântice țigănești și alte poeme
Cântice țigănești și alte poeme
Ebook399 pages3 hours

Cântice țigănești și alte poeme

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Țiganii lui Miron Radu Paraschivescu nu sunt arzătorii gitanos andaluzi războindu-se cu la guardia civil, ci bieți oameni nevoiași, obedienți, care-și cântă iubirile «arzoaie», se blestemă, se pârăsc, visează, iar înfruntările cele mai sângeroase dintre ei nu depășesc vendeta măruntă din Rică, ce aduce aminte de strălucitul cântec bătrânesc Toma Alimoș.“ – Ilie Constantin
LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066863872
Cântice țigănești și alte poeme

Related to Cântice țigănești și alte poeme

Related ebooks

Classics For You