Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Podul spionilor
Podul spionilor
Podul spionilor
Ebook431 pages10 hours

Podul spionilor

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

La 10 februarie 1962, pe Podul Glienicke și la Punctul de Control Charlie din Berlin a avut loc primul și cel mai celebru schimb de prizonieri dintre Est și Vest de după al Doilea Război Mondial. Cine erau personajele implicate și cum s-a ajuns la această soluție de compromis între marile puteri? Cât de mult a influențat schimbul evoluția Războiului Rece?

Podul spionilor este povestea reală a trei personaje extraordinare – William Fisher, alias Rudolf Abel, agent KGB de origine britanică arestat de FBI în New York și condamnat la închisoare; Gary Powers, pilotul american de avion U-2, capturat în timpul unei misiuni de spionaj în Rusia; și Frederic Pryor, un tânăr doctorand american în Berlin, considerat din greșeală spion și arestat de Stasi, poliția secretă est-germană.

Giles Whittell, corespondent la Washington al cotidianului The Times, pasionat de aviație și de istorie, descrie cu lux de amănunte traseul fiecăruia dintre ei până la celebrul schimb de pe Podul Glienicke. Bazat pe informații din documente declasificate și pe interviuri conduse personal de autor în Statele Unite, Europa și Rusia, volumul surprinde o perioadă în care soarta lumii depindea într-adevăr de mesaje codate și de piloți tineri în costume presurizate. Schimbul de prizonieri din friguroasa zi de februarie 1962 a constituit un prim moment de relaxare între marile puteri și un pas important în sensul evitării unui război nuclear.

Cursul istoriei e uneori hotărât de mici detalii…

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066006408
Podul spionilor

Related to Podul spionilor

Related ebooks

Modern History For You

View More