Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Păcală și Tândală
Păcală și Tândală
Păcală și Tândală
Ebook525 pages9 hours

Păcală și Tândală

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Colecție de povestiri populare

Cuprins:

POZNE DIN COPILĂRIE

BAZACONII DIN JUNIE

NĂZDRĂVĂNII DIN ARMATĂ

ȘOLTICĂRII FAMILIALE

PĂCALĂ ȘI TÂNDALĂ

NEROZII DE PUS ÎN PASCĂ

GOGOMĂNII DE-ALE CASEI

PĂCĂLISME

PRAMATII ȘI OBRĂZNICII

AVARIȚII PÂCLIȘITE

TICĂLOȘII MANGOSITE

TRÂNDĂVELI TRĂSNITE

BRAȘOAVE BEȚIVITE

BENGHIURI NEGHIOBEȘTI

RENGHIURI COȚCĂREȘTI

GOGONELE GOGONATE

PĂTĂRĂNII VÂNĂTOREȘTI

GIUMBUȘLUCURI NEBISERICOASE

TOANE BOIEREȘTI

VORBE DE DUH ȘI DE NĂDUH

VORBĂ-NTOARSĂ

PEPELEA ȘI ALȚI NEFÂRTAȚI

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066003506
Păcală și Tândală

Related to Păcală și Tândală

Related ebooks

Classics For You