Drag îmi e să fac armata
Drag îmi e să fac armata
Drag îmi e să fac armata
Ebook663 pages4 hours

Drag îmi e să fac armata

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La temelia acestei culegeri de folclor stau cercetările de teren pe care le-am efectuat în ultimele două decenii în localități din Republica Moldova în special din stânga Nistrului regiune denumită tradițional Transnistria precum și din Bucovina. O bază solidă o constituie materialele păstrate în arhiva Academiei de Ĺžtiințe a Republicii Moldova informații colectate și depozitate în anii de după cel de-al doilea război mondial. De un real folos ne-au fost colecțiile de folclor îngrijite și publicate de cercetători din țară precum și înregistrările făcute în cadrul Festivalului folclorului ostășesc ce se desfășoară la Chișinău la ale cărei cinci ediții am participat până acum. O parte însemnată din aceste materiale cum ar fi legende povestiri orale snoave basme cântece epice eroice istorice lirica populară în marea sa diversitate creații din complexul ceremonial de familie și calendaristic etc. au văzut anterior lumina tiparului în ziare și reviste în volume tematice culegeri zonale și monografii folclorice ale unor localități. în context menționăm că este salutabilă mai ales această din urmă acțiune de alcătuire în ultimii ani a unor studii și culegeri etnofolclorice ale satelor din stânga Prutului chiar dacă unii autori sunt mai puțin avizați.

Tudor Colac

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003155
Drag îmi e să fac armata
Read preview

Related to Drag îmi e să fac armata

Related ebooks

Classics For You