Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fire de tort
Fire de tort
Fire de tort
Ebook354 pages3 hours

Fire de tort

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cea mai intinsa parte a operei lui Cosbuc e cea consacrata eroticii rurale. Supusa acestor determinari ce decid cursul vietii sub toate aspectele iubirea descifrata de poet in sufletele tinerilor (a fetelor indeosebi) ce populeaza lumea Baladelor si idilelor a Firelor de tort se distinge printr-o intensitate si o prospetime particulare. Cosbuc reveleaza erosul taranesc in toate fazele sale. Prima este faza inmuguririi tainice a sentimentului. O fata sta in fata oglinzii. Copilaresc rasfatul ei tradeaza inceputul preocuparii de a placea: „Uite zau acum iau seama/ Ca-mi sta bine-n cap naframa / si ce fata frumusica/ Are mama!“


Dumitru Micu

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066003117
Fire de tort
Read preview

Read more from George Cosbuc

Related to Fire de tort

Related ebooks

Classics For You