Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Acvila strabună
Acvila strabună
Acvila strabună
Ebook319 pages4 hours

Acvila strabună

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Om foarte bine inzestrat in ce priveste largimea cercului sau de vedere energia in exprimarea sentimentelor mladierea in tratarea temelor celor mai deosebite entuziasmul unei forme de un idealism inalt in sfarsit bogatia de cuvinte si usurinta de vers el scrie in acesti ani (pana la 1848 n. n.) cari sunt si cei mai buni ai talentului sau o intreaga opera poetica. […]

Bolliac e fireste – asa cerea vremea si asa cerea si firea sa – poetul libertatii dusmanul privilegiilor osanditorul boierilor…

N. IORGA

Istoria literaturii romane in veacul al XIX (de la 1821 inainte)

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066003001
Acvila strabună
Read preview

Related to Acvila strabună

Related ebooks

Books Recommended For You