Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Chirița în Iasi sau două fete și o neneacă
Chirița în Iasi sau două fete și o neneacă
Chirița în Iasi sau două fete și o neneacă
Ebook298 pages4 hours

Chirița în Iasi sau două fete și o neneacă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Chirita in Iasi abunda in peripetii spumoase atragatoare prin inlantuirea alerta. Pentru a le gasi fetelor barbati cu rang Cucoana Chirita are parte de aventuri incurcaturi urmariri pacaleli care par a nu se mai ispravi. Pungescu si Bondici cartofori vestiti se travestesc in orfeline se dau drept boieri sporind incurcaturile si marind hazul. Orbita de visul de marire Chirita e gata sa si-i faca gineri. Dar arestarea cotcarilor face ca cele doua domnisoare sa se poata casatori cu alesii inimii lor.

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066002974
Chirița în Iasi sau două fete și o neneacă

Read more from Vasile Alecsandri

Related to Chirița în Iasi sau două fete și o neneacă

Related ebooks

Classics For You