Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubire
Iubire
Iubire
Ebook459 pages14 hours

Iubire

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Iubire sete de viață

Tu ești puterea creatoare

Sub care inimile noastre

Renasc ca florile în soare

Ĺži îmbătate de-al tău farmec

Ce peste lume se așterne

În tremurarea lor de-o clipă

Visează fericiri eterne.

Din haos și din întuneric

Te-ai smuls fecundă și senină:

Al tău surâs de alma parens

Fu prima rază de lumină.

Ĺži de căldura ta planeții

Treptat se dezmorțesc învie...

Pe toți ca într-o mreajă-i leagă

Universala simpatie.

Tu faci să circule în lume

Puterea ta de zămislire.

Ĺži miliardele de forme

De-a lungul vremii să se-nșire.

Alexandru Vlahuta - Iubire

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066002226
Iubire

Related to Iubire

Related ebooks

Classics For You