Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Descrierea Moldovei
Descrierea Moldovei
Descrierea Moldovei
Ebook300 pages5 hours

Descrierea Moldovei

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Toata tara pe care o numim astazi Moldova precum si tinuturile invecinate dinspre asfintit au fost stapanite la inceput de sciti care cucerisera aproape trei parti ale lumii cu toate ca dupa obiceiul lor stramosesc ei nu aveauasezari statornice. Pe langa feluritele numiri date de hoardele care s-au perindat pe cursul vremii grecii i-au numit pe locuitorii acestor tinuturi cand geti cand daci. Sub stapanirea romanilor s-a statornicit numirea de daci.“

Dimitrie Cantemir - Descrierea Moldovei

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066000956
Descrierea Moldovei

Related to Descrierea Moldovei

Related ebooks

Classics For You