Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mara
Mara
Mara
Ebook346 pages9 hours

Mara

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mara unul dintre cele mai importante romane ale literaturii romane poate deschide dialoguri fertile atat cu istoricii literari de azi cat si cu sociologii de maine atat cu cei care vor sa cunoasca secolul al XIX-lea al periferiilor Europei centrale cat si cu cei care vor sa se aseze temeinic in secolul XX al ofensivelor feministe. Roman al femininului invingator Mara le poate propune regizorilor imagini retro memorabile dintr-o lume care a fost. Si personaje care merita marile competitii ale artei fie teatrale sau cinematografice.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066000963
Mara
Read preview

Read more from Slavici Ioan

Related to Mara

Related ebooks

Books Recommended For You