Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Teatru
Teatru
Teatru
Ebook465 pages6 hours

Teatru

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Caragiale a delimitat si impus teritoriul dramaturgiei romanesti cu numai cinci piese patru comedii si o drama scrise pe durata a doar unsprezece ani. Timp de un secol si peste trei decenii cat a trecut pana astazi de la prima lectura publica a Noptii furtunoase cea dintai dintre marile lui piese perimetrul problematic de viziune stilistic si tipologic al teatrului romanesc atat in registrul comediei cat si in cel al dramei fie aceasta „de idei“ fantastica ori mitologizanta a ramas cel stabilit de Caragiale. Pentru literatura dramatica romaneasca el a avut si are acelasi rol ca in literatura franceza Corneille Racine si Molière laolalta. I-a fixat pentru eternitate probabil tiparele si întinderea specificul si frontierele.


MIRCEA IORGULESCU

LanguageRomână
Release dateJan 12, 2016
ISBN9786066000512
Teatru

Related to Teatru

Related ebooks

Classics For You