Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubita comandantului
Iubita comandantului
Iubita comandantului
Ebook434 pages7 hours

Iubita comandantului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Emma Bau, o tânără în vârstă de 19 ani, e măritată de doar trei săptămâni atunci când tancurile naziste invadează Polonia. Câteva zile mai târziu, soțul Emmei e silit să plece ca să lupte în clandestinitate pentru rezistență, iar Emma rămâne prizonieră în ghetou. În puterea nopții, prietenii din rezistență o ajută să evadeze și o duc la Cracovia, unde i se fabrică o nouă identitate, aceea a tinerei ariene Anna Lipowski.

Situația deja precară a Emmei se complică prin faptul că ea îi este prezentată comandantului Richwalder, un înalt oficial al regimului nazist, care o angajează drept asistenta sa personală. Pe măsură ce se întețesc atrocitățile războiului, Emma trebuie să facă alegeri de necrezut, care o vor sili să riște nu numai viața dublă pe care o trăiește, ci și viețile celor dragi ai ei.

 

„Un portret grăitor al oamenilor împinși în vâltoarea unor situații fără ieșire.“ Booklist

 

„O poveste captivantă... Nu m-am putut opri din citit.“ Young Lawyer/The Legal Intelligencer

 

„Un monument de simplitate și claritate... Cartea aceasta e un strălucit model de ficțiune istorică.” Publishers Weekly

 

„Iubita comandantului a reușit să mă miște așa cum puține alte cărți au făcut-o în ultimul timp.“ Historical Romance Writers

 

„O poveste nespus de mișcătoare... Scrisă într-adevăr minunat.“ Once Upon a Romance

LanguageRomână
Release dateJan 19, 2021
ISBN9786063370441
Iubita comandantului

Read more from Pam Jenoff

Related to Iubita comandantului

Related ebooks

World War II Fiction For You

View More