Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Logica
Logica
Logica
Ebook178 pages3 hours

Logica

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O introducere minunată și captivantă în conceptele de bază ale logicii. Fără să neglijeze problemele, Priest reușește să păstreze discuția accesibilă și instructivă. Adrian Moore, St Hugh’s College, Oxford Un mod excelent de a deschide apetitul pentru logică... Vei căpăta o înțelegere mai profundă și mai extinsă asupra domeniului. Chris Mortensen, Universitatea din Adelaide Această carte reușește să obișnuiască publicul cu logica. Va trebui să înveți câteva simboluri, dar plăcerea de a urmări puzzle-urile complicate ale lui Priest despre diviziunea amibelor sau de a nega, sub îndrumarea sa, o faimoasă negație a existenței timpului va merita efortul. The Guardian Această carte mică, minunat scrisă, îi oferă începătorului o introducere excelentă în domeniul logicii. Michael Detlefsen, Universitatea Notre Dame

LanguageRomână
Release dateDec 7, 2020
ISBN9786063369407
Logica

Related to Logica

Related ebooks

Mathematics For You

View More