Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gemenele de la Auschwitz
Gemenele de la Auschwitz
Gemenele de la Auschwitz
Ebook394 pages7 hours

Gemenele de la Auschwitz

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În 1944, gemenele Perla şi Staşa Zagorski ajung la Auschwitz, împreună cu mama şi bunicul lor. În noua lor lume întunecată, cele două fete îşi găsesc refugiul în relaţia lor specială, alinându-şi suferinţa cu jocurile copilăriei lor şi limbajul unic pe care-l împărtăşesc. Ajungând să facă parte din aşa-numita Menajerie a lui Mengele, gemenele au parte de un amestec de privilegii şi orori necunoscut celorlalţi, iar experienţele înfiorătoare prin care trec le schimbă radical, identitatea şi personalitatea lor fiind transformate sub povara vinovăţiei şi durerii. În iarna aceea, la un concert organizat de teribilul doctor Mengele, Perla dispare. Staşa îşi plânge sora, dar se agaţă de posibilitatea ca aceasta să fie încă în viaţă.

Când lagărul este eliberat de Armata Roşie, ea şi prietenul ei, Feliks – un băiat însetat de răzbunare după ce şi-a pierdut şi el geamănul –, o pornesc la drum prin oraşele devastate ale Poloniei. Rănile, foametea, haosul din jur, nimic nu reuşeşte să stea în calea celor doi copii, motivaţi deopotrivă de mânie şi speranţă. Rând pe rând, se întâlnesc cu săteni ostili, cu membri ai rezistenţei evreieşti, precum şi cu alţi refugiaţi, dar nici o clipă nu renunţă la gândul că Mengele poate să fie capturat şi să plătească pentru tot răul făcut. Pe măsură ce tinerii supravieţuitori descoperă ce a rămas din lumea pe care o ştiau, trebuie să încerce să-şi imagineze un viitor în ea.

LanguageRomână
Release dateOct 22, 2020
ISBN9786063369360
Gemenele de la Auschwitz
Read preview

Related to Gemenele de la Auschwitz

Related ebooks

War & Military Fiction For You

View More

Reviews for Gemenele de la Auschwitz

Rating: 4.615384615384615 out of 5 stars
4.5/5

13 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Gemenele de la Auschwitz - Affinity Konar

  1.png

  Mischling

  Affinity Konar

  Copyright © 2016 Affinity Konar

  Editura Litera

  O.P. 53; C.P. 212, sector 4, Bucureşti, România

  tel.: 021 319 6390; 031 425 1619; 0752 548 372

  e-mail: comenzi@litera.ro

  Ne puteți vizita pe

  www.litera.ro

  Gemenele de la Auschwitz

  Affinity Konar

  Copyright © 2020 Grup Media Litera

  pentru ediția în limba română

  Toate drepturile rezervate

  Editor: Vidrașcu și fiii

  Redactor: Mona Apa-Slujenco

  Corector: Cătălina Călinescu

  Copertă: Flori Zahiu

  Tehnoredactare și prepress: Ofelia Coșman

  Seria de ficțiune a Editurii Litera este coordonată

  de Cristina Vidrașcu Sturza.

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

  Konar, Affinity

  Gemenele de la Auschwitz / Affinity Konar; trad. din lb. engleză: Adina și Gabriel Rațiu. – București: Litera, 2020

  ISBN 978-606-33-6542-3

  ISBN EPUB 978-606-33-6936-0

  I. Rațiu, Adina (trad.) II. Rațiu, Gabriel (trad.)

  821.111

  Pentru Philip și familia mea

  Partea întâi

  STAȘA. 1. Lume după lume

  Am fost zămislite, odată. Eu și sora mea geamănă, Perla. Sau, mai exact, Perla a fost zămislită, iar eu m-am desprins din ea. S-a insinuat în pântec, și eu i-am urmat exemplul. Opt luni am plutit prin zăpada amniotică, două mănuși trandafirii, cuibărite în căptușeala mamei noastre. Nu-mi închipuiam să existe ceva mai grandios decât pântecul pe care îl împărțeam, dar, după ce ni s-au consolidat eșafodajele creierilor și ni s-au dezvoltat complet splinele, Perla a vrut să vadă lumea de dincolo de noi. Astfel, cu îndrăzneala tipică nou-născuților, a țâșnit afară din mama.

  Deși născută înainte de vreme, Perla era o ștrengăriță și jumătate. M-am încurajat gândindu-mă că e doar una dintre farsele ei, că o să se întoarcă și o să râdă de mine. Dar, când am văzut că nu vine, mi s-a tăiat răsuflarea. Vi s-a întâmplat vreodată să vă rătăciți de cea mai bună parte a voastră, să vă treziți despărțiți de o distanță neștiută? Dacă da, cu siguranță cunoașteți cât de periculoasă este această situație. După ce mi s-a oprit răsuflarea, mi-a stat și inima, iar creierul a luat-o la goană cu o febrilitate inimaginabilă. Din culcușul meu fetal trandafiriu, m-am văzut nevo