Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ducele si doamna in rosu
Ducele si doamna in rosu
Ducele si doamna in rosu
Ebook404 pages6 hours

Ducele si doamna in rosu

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Când atrage atenția viciosului duce de Avendale, Rosalind Sharpe simte că se află în fața unei alegeri foarte dificile: să se lase pradă atracției pentru chipeșul crai sau să profite de faptul că acest bărbat, bogat precum Cresus, este ținta perfectă pentru lovitura care o va ajuta să asigure o viață liniștită pentru ea și mica ei familie.

Totuși, Avendale nu este la fel de ușor de păcălit cum au fost toți ceilalți. După ce descoperă că atrăgătoarea lady se pregătește să părăsească Londra cu o sumă deloc neglijabilă din banii lui, el îi face o propunere scandaloasă: Rose poate avea suma pe care o cere… pentru o săptămână în patul lui.

Având nevoie disperată de bani, Rose este de acord, dar cu o singură condiție: Avendale nu trebuie să cerceteze niciodată care sunt motivele care stau în spatele acțiunilor ei. Lucru care este mai ușor de zis decât de făcut, căci Avendale descoperă curând că Rose este mult mai mult pasiune și plăcere – se dovedește a fi tot ce și-a dorit vreodată. Dar pentru un viitor împreună, toate secretele lor ar trebui scoase la lumină. Vor putea să-și lase în urmă propriul trecut întunecat și să riște totul pentru o șansă la dragoste?

LanguageRomână
Release dateFeb 16, 2017
ISBN9786063369025
Ducele si doamna in rosu
Read preview

Read more from Lorraine Heath

Related to Ducele si doamna in rosu

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You