Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cucereste-ma din nou
Cucereste-ma din nou
Cucereste-ma din nou
Ebook422 pages6 hours

Cucereste-ma din nou

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Născut în stradă, dar crescut în rândul înaltei societăți, Drake Darling nu poate scăpa de originile umile. Nu atunci când Lady Ophelia Lyttleton nu ratează nici o ocazie să îl privească de sus, reamintindu-i în mod constant că nu este cu adevărat un nobil. Dar, după ce o salvează dintr-o situaţie ciudată în care înfumurata aristocrată este în pericol să se înece, Drake își dă seama că aceasta nu își mai poate aminti cine este. Hotărât să îi dea o lecţie usturătoare, Drake reușește să o convingă că este menajera lui – fără să se aştepte nici măcar o clipă să se îndrăgostească de frumoasa fermecătoare.

Cum Ophelia nu-și poate aduce aminte nimic din viața ei de dinainte de Drake, nu are nici o îndoială că locul ei este alături de el. Spre uimirea lui Drake, fără atitudinea de moștenitoare arogantă, Ophelia se dovedește a fi o tânără plăcută, modestă și muncitoare. În plus, dorința pe care o simte pentru chipeșul ei angajator nu poate fi negată, indiferent de consecințe. Așa că, atunci când memoria îi revine în final, Ophelia se simte devastată de imensa trădare a lui Drake. Acum acesta trebuie să facă tot ce-i stă în puteri ca să o convingă că merită să-i încredințeze încă o dată inima… de data asta, pentru totdeauna.

LanguageRomână
Release dateJan 20, 2017
ISBN9786063369018
Cucereste-ma din nou
Read preview

Read more from Lorraine Heath

Related to Cucereste-ma din nou

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You