Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cimitirul trandafirilor
Cimitirul trandafirilor
Cimitirul trandafirilor
Ebook248 pages4 hours

Cimitirul trandafirilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Două povești de viață și de dragoste desfășurate la distanță de câteva decenii se influențează și se întrepătrund în mod straniu. Investigând un dosar al Securității comuniste, un istoric descoperă treptat o existență nu cu mult diferită de a sa, care-i va pune într-o cu totul altă lumină propria viață.

Roman cu accente de thriller, scris în stil jurnalistic, Cimitirul trandafirilor este totodată o interogație asupra rosturilor intime ale istoriei și societății și o încercare de a răspunde la întrebarea „există destine care se repetă peste ani?“

Cristi Nedelcu Scriitor, jurnalist și blogger, Cristi Nedelcu (n. 1969, Craiova) a debutat în revistă în 1993 în Dilema și în volum în 2006 cu cartea de eseuri Însemnări despre Shakespeare. Are un doctorat cu tema „Semiotica bancului”. Este membru al Uniunii Scriitorilor și PEN Club România. Până acum a publicat teatru, eseu și proză scurtă.

LanguageRomână
Release dateOct 30, 2020
ISBN9786063368820
Cimitirul trandafirilor

Related to Cimitirul trandafirilor

Related ebooks

Psychological Fiction For You

View More