Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Argumente optimiste pentru stări pesimiste
Argumente optimiste pentru stări pesimiste
Argumente optimiste pentru stări pesimiste
Ebook488 pages9 hours

Argumente optimiste pentru stări pesimiste

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

V-ați întrebat vreodată care este scopul emoțiilor? De ce simțim neliniște în fața necunoscutului, suferință după o pierdere sau fericire când suntem promovați la locul de muncă?

Emoțiile neplăcute precum anxietatea sau tristețea există din aceleași motive ca durerea și tusea: sunt utile în anumite situații. Anxietatea ne protejează în fața unui potențial pericol. Deprimarea ne împiedică să irosim energie, deși se poate transforma în depresie patologică. Însă și lipsa lor implică riscuri. Relaxarea poate fi nocivă în cazul unui pericol, iar optimismul exagerat îi impulsionează pe oameni să-și consume energia pentru a atinge țeluri imposibile.

Pe parcursul carierei sale în psihiatrie, Randolph M. Nesse a introdus o perspectivă evoluționistă în studiul tulburărilor mentale, astfel încât să explice care este scopul suferinței umane și să ne arate noi căi prin care să o evităm. Prin această carte ajunge la bazele evoluționiste ale bolilor mentale și ne ajută să ne înțelegem pe noi, pe cei din jur și relațiile noastre așa cum nu am mai făcut-o până acum.

LanguageRomână
Release dateJan 10, 2021
ISBN9786063368592
Argumente optimiste pentru stări pesimiste

Related to Argumente optimiste pentru stări pesimiste

Related ebooks

Reviews for Argumente optimiste pentru stări pesimiste

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Argumente optimiste pentru stări pesimiste - Dr. Randolph M. Nesse

  1.png

  Good Reasons for Bad Feelings

  Insights from the Frontier of Evolutionary Psychiatry

  Dr. Randolph M. Nesse

  Copyright © 2019 by Randolph M. Nesse, MD