Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Butoiul cu pulbere
Butoiul cu pulbere
Butoiul cu pulbere
Ebook362 pages6 hours

Butoiul cu pulbere

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

In ultimul deceniu, centrul lumii s-a mutat dinspre Europa spre Asia. Cu rezerve imense de petrol și gaze naturale, după secole de dispute teritoriale, Marea Chinei de Sud, în special, este o sursă de potențial conflict. Robert D. Kaplan oferă o descriere precisă a națiunilor din jurul Mării Chinei de Sud, a conflictelor ce se pregătesc în regiune la început de secol XXI și a implicațiilor acestora pentru pacea și stabilitatea globală, analizând interesele din zonă ale SUA în condițiile în care China își manifestă tot mai ambițios interesele. Un ghid indispensabil asupra unei regiuni volatile ce va domina viitorul conflictului geopolitic.

O provocare bine-venită la adresa pesimiștilor care văd doar necazuri în ascensiunea Chinei. The Economist

LanguageRomână
Release dateNov 4, 2020
ISBN9786063368141
Butoiul cu pulbere
Read preview

Related to Butoiul cu pulbere

Related ebooks

Asian History For You

View More