Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puterea si gloria
Puterea si gloria
Puterea si gloria
Ebook317 pages5 hours

Puterea si gloria

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mexic, sfârșitul anilor ’30 ai secolului trecut. Gruparea paramilitară de extremă stânga Cămășile Roșii a preluat controlul, a scos în afara legii Biserica Catolică și a executat preoții care au refuzat să renunțe la credință și la legământul celibatului. Ultimul preot rămas în viață fuge nu doar de poliție și de locotenentul neîndurător, ci și de propriile derapaje morale. În timp ce își croiește drum spre libertate, bântuit de o faptă condamnabilă din trecut, Popa Țuică cel fără nume este strivit între viciu și credință, tentat să renunțe la religie și totuși incapabil să amuțească chemarea divină. Cu cât mai slab, mai temător și mai dependent de alcool se dovedește, cu atât mai puternic se simte legat de datoria lui sacră. Publicat în 1940, romanul Puterea și gloria a fost distins cu Premiul Hawthornden și a fost inclus de revista Time pe lista celor mai bune o sută de cărți ale secolului XX.

Capodopera lui Graham Greene... Energia și grandoarea acestui roman derivă din pornirea către compasiune... O reușită răsunătoare. John Updike Nici un scriitor serios din secolul XX nu a pătruns și nu a modelat mai puternic imaginația cititorilor ca Graham Greene. Time

LanguageRomână
Release dateOct 16, 2020
ISBN9786063368066
Puterea si gloria
Read preview

Read more from Graham Greene

Related to Puterea si gloria

Related ebooks

Asian History For You

View More