Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O sansa la dragoste
O sansa la dragoste
O sansa la dragoste
Ebook308 pages4 hours

O sansa la dragoste

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „GENTLEMENII DIN ST. JAMES“
Povestea rebelilor din St. James continuă cu aventurile urmașilor lor…
Uriașa zestre a lui Lady Grace Mabry o face să-i fie imposibil să-și dea seama dacă un pretendent la mâna ei este îndrăgostit cu adevărat de ea sau de bogățiile ei. Și cine ar putea să facă mai bine distincția între un curtezan sincer și un escroc avid de bani decât faimosul duce de Lovingdon, prietenul ei din copilărie?
Fără a fi interesat să se însoare, Lovingdon trăiește de mult timp doar pentru plăcerile vieții și nu vede nimic rău în a o ajuta pe Grace să-și găsească perechea potrivită. La urma urmei, îi sunt cunoscute toate tertipurile pe care le folosește un crai versat pentru a câștiga favorurile unei femei. În acest caz, pur și simplu trebuie s-o învețe pe frumoasa inocentă cum să deosebească sentimentele sincere de cele false. Și cum să facă asta mai bine decât demonstrându-i propriile metode păcătoase? Dar pe măsură ce lecțiile conduc la o pasiune toridă, iar Grace cade în capcana planurilor altui bărbat de a o cuceri, Lovingdon trebuie să facă o alegere disperată: să-și deschidă cu totul inima… sau să riște s-o piardă pe femeia pe care o adoră.

LanguageRomână
Release dateDec 7, 2016
ISBN9786063366673
O sansa la dragoste
Read preview

Read more from Lorraine Heath

Related to O sansa la dragoste

Related ebooks

Romance For You