Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pretentiile unui crai
Pretentiile unui crai
Pretentiile unui crai
Ebook388 pages6 hours

Pretentiile unui crai

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Jacob Preston își dorește trei lucruri de la o femeie care se arată interesată de a ajunge la el în pat: trebuie să fie pasională și înflăcărată, să fie versată în chestiuni legate de amor și ‒ pentru ca aceste două cerințe să fie cu succes îndeplinite ‒ să fie căsătorită.
Lady Julianne Cambourne are toate trăsăturile unei femei pasionale și în mod sigur nu pare genul sentimental... însă statutul ei de văduvă ar trebui să fie un motiv îndeajuns de bun pentru ca Jacob să se țină departe de ea. Și totuși, el o găsește mult prea ispititoare. Iar tentația devine chiar mai mare în clipa când ea apelează disperată la el căutând răspunsuri pe care doar Jacob e în măsură să i le ofere.
Căci, dincolo de reputația lui de crai, Jacob are abilitatea misterioasă și de-a dreptul supranaturală de a afla informații prin simpla atingere a metalelor. Julianne, înconjurată de secrete de mult timp ascunse ce amenință să o tragă într-o capcană mortală, va face orice este necesar pentru a putea beneficia de pe urma talentului lui Jacob, apelând la orice modalitate de convingere pe care o are la dispoziție...

LanguageRomână
Release dateJul 13, 2016
ISBN9786063365843
Pretentiile unui crai

Read more from Mia Marlowe

Related to Pretentiile unui crai

Related ebooks

Romance For You