Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

In cautarea placerilor interzise
In cautarea placerilor interzise
In cautarea placerilor interzise
Ebook286 pages4 hours

In cautarea placerilor interzise

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Frannie Darling a copilărit în cartierele rău famate ale Londrei printre escroci, hoți de buzunare și spărgători. Și deși a supraviețuit unei copilării dure și a devenit o femeie superbă, realizată, nu vrea să aibă nimic de-a face cu bărbații care o doresc. Așa că își împarte timpul între clubul pentru care lucrează în calitate de contabilă și orfelinatul unde le acordă adăpost copiilor străzii. Își poate purta singură de grijă și se simte în siguranță – până când un bărbat cu un farmec diabolic îi amintește că viața este plină de pericole.
Să o aibă în așternut fără s-o ia de nevastă, aceasta este dorința simplă a lui Sterling Mabry, al optulea duce de Greystone. Frannie, pe de altă parte, îi detestă pe nobilii aroganți, interesați numai de propriile plăceri. Atunci de ce tremură de dorință numai la gândul unei aventuri clandestine cu el?
Aristocratul apăsat de un secret sumbru și tânăra cu origini modeste care își dedică eforturile salvării orfanilor nu ar trebui să aibă multe în comun mai mult decât pasiunile interzise.
Și totuși…

LanguageRomână
Release dateJul 22, 2016
ISBN9786063365829
In cautarea placerilor interzise
Read preview

Read more from Lorraine Heath

Related to In cautarea placerilor interzise

Related ebooks

Romance For You