Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubiri si scandaluri
Iubiri si scandaluri
Iubiri si scandaluri
Ebook369 pages5 hours

Iubiri si scandaluri

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „IUBIRI ȘI SCANDALURI”
Penelope Weston nu îl place deloc pe Benedict Lennox, Lord Atherton. Poate că este moștenitorul fermecător și agreabil al unui conte și cel mai chipeș bărbat din lume, dar ea nu poate uita că acesta și-a abandonat prietenul la nevoie și nici că a curtat-o odinioară pe sora ei, Abigail. Este, de fapt, ultimul om de pe pământ cu care s-ar mărita vreodată. Ce bine ar fi dacă nu s-ar simți atât de atrasă de acest ticălos arogant…
Cândva, Benedict crezuse că se înțelegea destul de bine cu Penelope. Și, cu toate că acum ar avea nevoie de o mireasă bogată care să-l ajute să scape de controlul tiranicului său tatălui său, cutezătoarea Penelope nu se potrivește cu idealul lui pentru o căsnicie model… până când o faptă bună se termină prost, și zvonurile scandaloase leagă numele lui de cel al lui Penelope. Poate că nu ea nu este soția liniștită și rațională pe care credea că și-o dorește, dar este frumoasă, seducătoare… și mult mai pasională decât și-ar fi putut închipui vreodată. Oare o căsnicie care începe cu un scandal poate deveni și o poveste de dragoste adevărată?

LanguageRomână
Release dateJun 3, 2016
ISBN9786063365805
Iubiri si scandaluri
Read preview

Related to Iubiri si scandaluri

Related ebooks

Books Recommended For You

Reviews for Iubiri si scandaluri

Rating: 4.884615384615385 out of 5 stars
5/5

26 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Iubiri si scandaluri - Caroline Linden

  1.png

  Love in the Time of Scandal

  Caroline Linden

  Copyright © 2015 P.F. Belsley

  Alma este marcă înregistrată a Grupului Editorial Litera

  O.P. 53; C.P. 212, sector 4, București, România

  tel.: 021 319 63 93; 0752 101 777

  e-mail: comenzi@litera.ro

  Ne puteți vizita pe

  www.litera.ro

  Iubiri şi scandaluri

  Caroline Linden

  Copyright © 2016 Grup Media Litera

  pentru versiunea în limba română

  Toate drepturile rezervate

  Editor: Vidrașcu și fiii

  Redactor: Mariana Petcu

  Corector: Emilia Achim

  Copertă: Flori Zahiu

  Tehnoredactare și prepress: Ioana Cristea

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

  linden, caroline

  Iubiri şi scandaluri / Caroline Linden.

  trad.: Iulia Bodnari – București: Litera, 2016

  ISBN 978-606-33-0745-4

  ISBN EPUB 978-606-33-6580-5

  I. Bodnari, Iulia (trad.)

  821.111(73)-31=135.1

  Prolog

  1805

  Stratford Court, Richmond

  Perseu zăcea pe duşumea, distrus. Braţul lui, despărţit de trup, ţinea în sus capul retezat al Meduzei, de parcă ar fi vrut să îşi respingă atacatorul; şi, într-adevăr, Benedict Lennox se gândea că l-ar fi putut preface în piatră.

  Înainte de a cădea, Perseu ţinuse capul Meduzei foarte sus, pregătindu-se să facă un pas înainte. Faţa Gorgonei era schimonosită de furie, şi ochii ei păreau să urmărească pe cineva. Era hidoasă, înfricoşătoare chiar, dar tatăl lui Benedict spunea că era o capodoperă, şi tata se pricepea la artă. Ocupa şi poziţia care se cuvenea unei capodopere, la capătul scării principale din Stratford Court, cu o oglindă mare în spatele ei, ca să poată fi văzută şi din spate. Benedict încerca întotdeauna să nu se uite spre ea când trecea pe acolo, dar acum nu prea avea cum s-o evite. Soclul se odihnea printre rămăşiţele oglinzii, în timp ce Perseu şi trofeul său zăceau în bucăţele pe palier, printre cioburile strălucitoare de sticlă spartă.

  – Ştii ceva despre asta? Vocea contelui de Stratford era obişnuită, aproape dezinteresată.

  Fiul său înghiţi cu greu.

  – Nu, domnule.

  – Nu? Ducele se legănă pe călcâie. Chiar nimic? Nici măcar n