Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vapaia din bratele lui
Vapaia din bratele lui
Vapaia din bratele lui
Ebook447 pages7 hours

Vapaia din bratele lui

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

O datorie de onoare… o pasiune neașteptată… un viitor care merită orice luptă…

Degan Grant pornește spre California, un loc aflat la mare depărtare de casa ‒ și de oamenii ‒ de care vrea să uite, însă drumul îi este întrerupt de un șerif căruia i-a rămas dator pentru că i-a salvat cândva viața. Degan îi poate întoarce șerifului favoarea dacă este de acord să dea de urma a trei nelegiuiți – sarcină deloc dificilă pentru un om de temut ca el. Dar primul infractor care îi iese în cale este o tânără cu totul specială: Maxine este o adevărată frumusețe, care a atras atenția nedorită a unor oameni de seamă din orășelul ei natal. Însă lucrurile au scăpat de sub control, și astfel ea s-a văzut nevoită să fugă pentru a-și salva viața. Acum, când este deja fugară de aproape doi ani, Maxine este dispusă să facă tot ce este necesar pentru a scăpa de chipeșul și enigmaticul pistolar care intenționează să o dea pe mâna unei legi injuste.
Având pe cap o tânără înflăcărată și îndrăzneață care își afirmă cu înverșunare nevinovăția, Degan este nevoit totodată să prindă un ucigaș și să își apere viața de un vechi dușman aflat pe urmele lui. Dar timpul petrecut în compania fermecătoare sale prizoniere și pasiunea care se naște între ei îl conving pe Degan că a venit momentul ca amândoi să-și înfrunte trecutul astfel încât să aibă șansa la un viitor împreună.

LanguageRomână
Release dateMay 6, 2016
ISBN9786063365799
Vapaia din bratele lui
Read preview

Read more from Johanna Lindsey

Related to Vapaia din bratele lui

Related ebooks

Romance For You