Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Doamna si nelegiuitul
Doamna si nelegiuitul
Doamna si nelegiuitul
Ebook349 pages5 hours

Doamna si nelegiuitul

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Angela Bainbridge este conștientă că visul ei de a avea o nuntă ca-n povești cu
bărbatul iubit nu se va transforma niciodată în realitate. Așa că atunci când este răpită și cade
în mâinile faimosului nelegiuit Lee Raven, pe capul căruia se oferă o recompensă uriașă, nu este stăpânită de teamă, ci mai degrabă încearcă un sentiment de revoltă faţă de îndrăzneala acestuia... și o curiozitate greu de stăpânit. Ceva din purtarea acestui individ certat cu legea o contrariază pe Angela, trezindu-i, în același timp, dorințe necunoscute până atunci. Şi treptat, descoperă că, prin nelegiuirile pe care le comisese, Lee nu făcuse altceva decât să-și răzbune familia. La rândul lui, Lee devine subjugat de frumusețea și de curajul Angelei, în ciuda infirmității ei, și începe să își dorească o altfel de viață decât cea de fugar. Dar este convins că, alături de el, Angela nu poate cunoaşte decât suferință. Ea este hotărâtă să-l facă să-i mărturisească toate secretele – dar cum o poate el lăsa să afle ce se ascunde în trecutul lui? Şi, mai ales, cum o poate lăsa să-i dăruiască astăzi inima ei, când el nu îi poate promite nici măcar ziua de mâine?

LanguageRomână
Release dateDec 3, 2015
ISBN9786063365775
Doamna si nelegiuitul
Read preview

Read more from Lorraine Heath

Related to Doamna si nelegiuitul

Related ebooks

Books Recommended For You