Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micile ticăloase
Micile ticăloase
Micile ticăloase
Ebook460 pages7 hours

Micile ticăloase

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cu douăzeci și cinci de ani în urmă, două fete de unsprezece ani au fost acuzate de crimă și și-au petrecut copilăria în instituții pentru combaterea delincvenței juvenile. În prezent, jurnalista Kirsty Lindsay scrie despre o serie de atacuri îngrozitoare asupra unor tinere turiste aflate în vacanță într-o stațiune de pe litoral. Investigațiile ei o aduc față în față cu Amber Gordon, șefa echipei de curățenie a parcului de distracții. Pentru Kirsty și Amber, este prima dată când se întâlnesc după acea zi neagră, din urmă cu atâția ani. Acum, trăind vieți fundamental diferite – și cu familii inocente pe care trebuie să le protejeze –, vor putea ele să-și păstreze secretul întunecat? Captivantă, scrisă într-un ritm alert, cu un final care-ți va rămâne în minte mult timp după ce o vei termina, „Micile ticăloase“ te duce într-un loc întunecat și înspăimântător în care nu ai mai fost niciodată.

Paginile pline de suspans zboară una după alta, dar ceea ce face specială această carte este senzația de iminență a catastrofei…“ Stephen King

„Hipnotizantă de la prima până la ultima pagină… O carte remarcabilă, plină de suspans.“ Kirkus

„Atât de bună încât mi-aș dori să o fi scris eu.“ Val McDermid

LanguageRomână
Release dateSep 21, 2020
ISBN9786063365096
Micile ticăloase

Related to Micile ticăloase

Related ebooks

Psychological Fiction For You

View More