Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Totul pentru fericire
Totul pentru fericire
Totul pentru fericire
Ebook357 pages7 hours

Totul pentru fericire

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Humphrey Westcott, conte de Riverdale, moare și lasă în urmă o avere uriașă și un secret scandalos care va schimba pentru totdeauna viața familiei sale și o va determina pe una dintre fiicele lui să pornească într-o tulburătoare aventură a descoperirii de sine...
Când căsătoria părinților ei este declarată bigamă, Camille Westcott devine ilegitimă și își pierde și titlul. În aceste condiții, logodnicul o părăsește, iar așa-numiții ei prieteni îi întorc spatele, abandonând-o noii ei sorți. Camille își dă seama că viitorul care îi fusese hărăzit la naștere nu mai este acum o opțiune; totuși, la 22 de ani, nu este deloc sigură ce îi rămâne de făcut. Încercând să preia pentru prima dată controlul propriei vieți, părăsește Londra și se angajează ca profesoară la orfelinatul din Bath în care crescuse Anna, sora ei abia descoperită. Dar în timp ce se luptă să se acomodeze cu noua situație, se trezește obligată să pozeze pentru un portret comandat de bunica ei și să suporte un artist care o scoate din fire.
Profesor de artă la orfelinatul care i-a fost cândva cămin, Joel Cunningham a fost angajat să picteze portretul îngâmfatei aristocrate care a luat locul Annei. Dar în timp ce Camille pozează pentru Joel, disprețul lor reciproc se transformă în curând în dorință. Și aceasta este unica legătură care îi va ajuta să înfrunte furtuna care îi așteaptă...

LanguageRomână
Release dateJun 10, 2017
ISBN9786063364860
Totul pentru fericire

Read more from Mary Balogh

Related to Totul pentru fericire

Related ebooks

Romance For You