Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Totul pentru dragoste
Totul pentru dragoste
Totul pentru dragoste
Ebook365 pages7 hours

Totul pentru dragoste

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA WESTCOTT
Humphrey Westcott, conte de Riverdale, moare și lasă în urmă o avere și un secret care vor schimba pentru totdeauna viețile tuturor membrilor familiei sale – inclusiv viața fiicei despre care nimeni nu știa nimeni…
Anna Snow a crescut într-un orfelinat din Bath, fără să cunoască familia din care provine. A reușit însă să treacă peste toate greutățile – a devenit profesoară, are prieteni buni și este mulțumită de traiul ei. Însă existența ei liniștită este dată complet peste cap când descoperă că defunctul conte de Riverdale i-a fost tată și că ea este singura lui moștenitoare. Bucuroasă că nu mai este singură pe lume, Anna – acum Lady Anastasia Westcott – dorește să-și împartă bogăția nou dobândită cu frații ei vitregi Însă aceștia nu vor să aibă nimic de-a face cu ea sau cu încercările ei de apropiere.
Avery Archer, duce de Netherby, preferă să țină pe toată lumea la distanță. Totuși, ceva îl îndeamnă să o ajute pe Anna în transformarea ei de la o biată orfană la o adevărată lady, când societatea londoneză și rudele ei abia găsite amenință să o copleșească. Avery îi sare în ajutor, doar ca să descopere că prietenia lor nu îl face imun la sentimentele și de dorințele pe care le-a ascuns atât de bine și atât de mult timp.

LanguageRomână
Release dateAug 22, 2017
ISBN9786063364815
Totul pentru dragoste
Read preview

Read more from Mary Balogh

Related to Totul pentru dragoste

Related ebooks

Romance For You