Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Razboinicii Furtunii
Razboinicii Furtunii
Razboinicii Furtunii
Ebook401 pages7 hours

Razboinicii Furtunii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

RĂZBOINICII FURTUNII este al nouălea roman din seria de succes Ultimul regat scrisă de Bernard Cornwell, o cronică a istoriei Angliei de la începuturile sale, „la fel de captivantă ca Urzeala tronurilor, dar inspirată din evenimente reale“ (The Observer), serie care a stat la baza unui excepțional serial de televiziune realizat de BBC.
O PACE FRAGILĂ domnește în Wessex, Mercia și Anglia de Est. Fiul regelui Alfred, Edward, și fiica sa, Æthelflaed, sunt la conducere. Dar raidurile normande care țintesc ținuturile și bisericile bogate se înmulțesc. Uhtred de Bebbanburg, cel mai mare războinic al regatului, controlează nordul Merciei din orașul fortificat Chester. Însăo armată uriașă se adună împotriva lui. Normanzilor, conduși de Ragnall Ivarson, li se alătură northumbrienii, iar puterea lor s-ar putea dovedi copleșitoare...

LanguageRomână
Release dateSep 14, 2018
ISBN9786063364273
Razboinicii Furtunii
Read preview

Read more from Bernard Cornwell

Related to Razboinicii Furtunii

Related ebooks

Books Recommended For You