Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sare, grasimi, acid, caldura
Sare, grasimi, acid, caldura
Sare, grasimi, acid, caldura
Ebook444 pages40 hours

Sare, grasimi, acid, caldura

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

ÎNVAŢĂ SĂ GĂTEȘTI MESE DELICIOASE CU ORICE INGREDIENT, ORIUNDE ȘI ORICÂND – CHIAR FĂRĂ REŢETĂ. SAMIN NOSRAT a predat oricui, de la profesioniști la elevi de gimnaziu, folosindu‑și filosofia revoluţionară. Dacă vei stăpâni doar patru elemente – sare, grăsime, acid, căldură –, tot ce vei găti va fi delicios.

LanguageRomână
Release dateAug 15, 2020
ISBN9786063363290
Sare, grasimi, acid, caldura
Read preview

Related to Sare, grasimi, acid, caldura

Related ebooks

Books Recommended For You