Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Florile De La Mansarda
Florile De La Mansarda
Florile De La Mansarda
Ebook514 pages10 hours

Florile De La Mansarda

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Este anul 1957, și membrii familiei Dollanganger par să ducă o existență lipsită de griji în căminul lor idilic din Gladstone, Pennsylvania… până când tragedia lovește crunt. În ziua în care Christopher, capul familiei, este ucis într-un accident, văduva lui, Corrine, trebuie să se confrunte cu povara unor datorii pe care nu-și poate permite să le plătească. Singura ei salvare este să se întoarcă la conacul părinților săi foarte înstăriți pentru ajutor. Mama ei, Olivia Foxworth, o ființă neînduplecată și plină de cruzime, îi găzduiește cu o condiție: cei patru copii ai familiei să stea ascunși în mansardă. Astfel, începe calvarul fraților Dollanganger – Cathy, Chris și gemenii Carrie și Cory –, victime nevinovate ale păcatelor interzise, condamnați să trăiască izolați de lume.

„Am avut, în cercul nostru de prieteni, un exemplar din Florile de la mansardă, care a trecut din mână în mână și în final a ajuns la mine. Am zis: „Eu cartea asta o s-o păstrez”. (...) Citesc și acum o dată pe an Florile când am puțin timp între alte două cărți.” Gillian Flynn, autoarea romanului Fata dispărută Un fenomen literar! Cărțile lui V.C. Andrews au fost traduse în 25 de limbi și s-au vândut în peste 100 000 000 de exemplare.

LanguageRomână
Release dateAug 6, 2020
ISBN9786063363351
Florile De La Mansarda

Related to Florile De La Mansarda

Related ebooks

Horror Fiction For You

View More