Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vreau sa fiu inventator faimos
Vreau sa fiu inventator faimos
Vreau sa fiu inventator faimos
Ebook33 pages16 hours

Vreau sa fiu inventator faimos

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Un ghid util de comunicare cu cei cu care nu putem comunica... scris clar, dinamic și ușor de înțeles.“Publisher’s Weekly
Cu toții am dat peste idioți cel puțin o dată în viață – oameni enervanți pe care nu îi putem înțelege indiferent ce am face sau ce am zice. Dar adesea acești așa-ziși „idioți“ sunt doar oameni care gândesc și comunică altfel decât noi. Înconjurat de idioți curăță câmpul minat al comunicării interpersonale, folosind patru profiluri
comportamentale: ROȘU
Curajoși și impulsivi, Roșii sunt lideri înnăscuți, cu țeluri ambițioase
GALBEN
Adevărați fluturași sociali, Galbenii sunt creativi și optimiști
VERDE
Cei mai altruiști dintre toți, Verzii sunt relaxați, prietenoși și loiali
ALBASTRU
Având o minte alertă, Albaștrii sunt analitici și orientați spre detalii Incluzând ponturi despre cum să interacționezi cu fiecare culoare – de la cum să oferi feedback, la cum să scrii un e-mail – acest sistem simplu va schimba modul în care comunici cu cei din preajma ta.

LanguageRomână
Release dateAug 25, 2020
ISBN9786063363320
Vreau sa fiu inventator faimos

Read more from Anna Claybourne

Related to Vreau sa fiu inventator faimos

Related ebooks

Children's For You