Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vreau sa fiu Om de stiinta
Vreau sa fiu Om de stiinta
Vreau sa fiu Om de stiinta
Ebook33 pages3 hours

Vreau sa fiu Om de stiinta

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

New England, anii ’50. După un început presărat cu evenimente nu tocmai fericite, Allison MacKenzie cunoaşte
gloria: primul său roman, Castelul lui Samuel, devine bestseller.
Dar succesul, oricât de plin de satisfacţii, poate avea un gust amar când admiraţia presei se transformă în hărţuire zilnică.
Numai iubirea clandestină pe care o trăieşte în New York cu Lewis, editorul ei, pare sinceră pentru ea.
Pentru a se pune la adăpost, Allison se întoarce la Peyton Place, în casa părintească, alături de mama sa, Constance.
Dar va trebui să înfrunte din nou ura întregului oraş, o ură alimentată de invidie...
Cu Întoarcerea la Peyton Place, Grace Metalious a scris un roman sensibil şi emoţionant; în spatele personajului Allison, cititorul o va recunoaşte pe autoare şi suferinţele cu care aceasta s-a confruntat după publicarea volumului Peyton Place, romanul-cult vândut în peste 12 milioane de exemplare în întreaga lume. La rândul său, Întoarcerea la Peyton Place a devenit rapid bestseller internaţional, cartea fiind ecranizată
de două ori, pentru marele ecran şi pentru televiziune.

LanguageRomână
Release dateAug 25, 2020
ISBN9786063363313
Vreau sa fiu Om de stiinta

Read more from Anna Claybourne

Related to Vreau sa fiu Om de stiinta

Related ebooks

Children's For You