Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Super Student
Super Student
Super Student
Ebook283 pages3 hours

Super Student

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Scopul meu a fost să scriu o carte ușor de urmărit și ușor de citit, o carte cu cele mai bune sfaturi pentru tine, ca student, încât să poți învăța mai eficient și să obții note mai bune. Sper doar că vei pune imediat în practică ce vei învăța aici. Deși aceste tehnici nu vor înlocui complet efortul, îți vor garanta că vei obține maximum din ce investești. Scopul este mai mare eficiență, abilitate sporită de a învăța și rezultate mai bune. Ascultă-mă pe mine, un tip care nu e din cale afară de înzestrat, dar care a realizat multe prin folosirea ideilor de aici. – OLAV SCHEWE


Super Student nu este doar despre disciplină, eficiență și asumarea responsabilității, ci și despre motivație, găsirea justului echilibru și bucuria de a învăța. Cei care vor să învețe mai eficient și să ia
note mai bune ca să devină cei mai buni studenți fără a-și sacrifica timpul liber trebuie să citească această carte.


Olav Schewe este scriitor, expert în tehnicile învăţării și conferenţiar. Fost student eminent la Berkeley (SUA) și Oxford (Marea Britanie), este implicat în cercetări despre relaţia între tehnici de învăţare, motivaţie, obiceiuri de studiu, credinţe personale și rezultate la învăţătură.

LanguageRomână
Release dateAug 7, 2020
ISBN9786063363108
Super Student

Related to Super Student

Related ebooks

Teaching Methods & Materials For You