Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

50 De Clasici. Politica
50 De Clasici. Politica
50 De Clasici. Politica
Ebook727 pages12 hours

50 De Clasici. Politica

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Elen e sora mai mică a lui Phil, protagonistul seriei de succes Jurnalul unui tocilar. Are unsprezece ani și, spre deosebire de el, e superorganizată și ambițioasă, îi plac la nebunie cântecele lui Lady Vaga și este conectată la toate rețelele sociale importante. Prietenele ei cele mai bune, Shania, Cherry și Serenity, sunt și ele admiratoare înfocate ale starului pop, și împreună sunt prinse într-o cursă contracronometru pentru a descoperi cine a furat cel mai nou CD al celebrei cântărețe.

LanguageRomână
Release dateAug 6, 2020
ISBN9786063363030
50 De Clasici. Politica

Related to 50 De Clasici. Politica

Related ebooks

Political Ideologies For You

View More