Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Frumusețea lucrurilor sparte
Frumusețea lucrurilor sparte
Frumusețea lucrurilor sparte
Ebook375 pages5 hours

Frumusețea lucrurilor sparte

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poți merge înainte când trecutul te urmărește la fiecare pas? Deși merg la școli diferite, Caddy și Rosie sunt, de când se știu, cele mai bune prietene. Spre deosebire de Rosie, care a trecut prin multe, Caddy pare a avea o viață perfectă: o casă frumoasă, părinți grijulii și un viitor luminos. Însă acum, la șaisprezece ani, Caddy începe să-și dorească să fie și ea ca Rosie: specială, sigură pe sine, amuzantă și interesantă. Când în viața amândurora apare Suzanne – superbă, plină de viață, rebelă și misterioasă –, lucrurile încep să se complice. Pe măsură ce trecutul dureros al lui Suzanne iese la iveală, iar relația dintre ele devine tot mai apropiată, Caddy începe să descopere că sub masca siguranței de sine se ascund uneori drame tulburătoare și că iubirea te poate împinge uneori să faci lucruri la care nu te-ai fi gândit niciodată. O poveste emoționantă despre dragoste, familie, dezastre și puterea salvatoare a prieteniei când totul se destramă

LanguageRomână
Release dateAug 7, 2020
ISBN9786063362897
Frumusețea lucrurilor sparte

Related to Frumusețea lucrurilor sparte

Related ebooks

Literary Fiction For You