Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Calea
Calea
Calea
Ebook205 pages3 hours

Calea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Suntem tentați să credem că, pentru a ne schimba viața, trebuie să gândim la scară mare. Dar marii filosofi chinezi ar spune: nu uita să gândești și la scară mică. Începem să ne schimbăm cu adevărat doar atunci când facem mici modificări în modul în care trăim. Lecțiile înțelepților antici alcătuiesc un ghid extraordinar pentru o viață mai bună. Datorită lor vom descoperi că ne putem cunoaște mai bine privind în afară, și nu în interiorul nostru; putem fi mai puternici manifestându-ne mai reținut; ne putem construi relații mai bune prin mici gesturi care contează. Iar excelența o vom atinge prin ceea ce alegem să facem, nu datorită abilităților cu care ne-am născut. Ideile lui Confucius, Mencius, Laozi, Zhuangzi sau Xunzi despre felul în care abordăm lumea – cum ne raportăm la alții, cum luăm decizii, cum facem față urcușurilor și coborâșurilor vieții, cum încercăm să-i influențăm pe ceilalți, cum alegem să ne ducem viața – sunt la fel de relevante astăzi cum erau acum două mii de ani. De fapt, sunt mai relevante ca oricând.

LanguageRomână
Release dateAug 6, 2020
ISBN9786063362880
Calea
Read preview

Related to Calea

Related ebooks

Body, Mind, & Spirit For You