Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Culoarea timpului
Culoarea timpului
Culoarea timpului
Ebook418 pages3 hours

Culoarea timpului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Istoria adusa˘ la viata˘ cum nu ai mai văzut până acum Culoarea timpului acoperă peste o sută de ani de istorie, de la domnia reginei Victoria la Războiul Civil American, de la Războiul Rece la era spațială. Marina Amaral a creat 200 de imagini uimitoare folosind fotografii de epocă alb-negru ca bază pentru o redare digitală color. Dan Jones a scris un text care fixează imaginile în context și le întrețese într-o
relatare plină de viață a lumii în care trăim. „Revelatoare și pasionantă... Abilitățile Marinei
Amaral dau imaginilor o viață neașteptată.“Observer „Cele mai fascinante imagini alb-negru devenite imagini color.“ Daily Mai

LanguageRomână
Release dateAug 6, 2020
ISBN9786063362675
Culoarea timpului

Related to Culoarea timpului

Related ebooks

History For You