Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Heidi
Heidi
Heidi
Ebook126 pages2 hours

Heidi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un tată care se luptă cu o fiică adolescentă care mănâncă păsări vii; un bărbat care trage după el cadavrul soției într-o valiză de piele și care, împotriva voinței lui, devine un artist la modă; femei în rochii de mireasă, care așteaptă, abandonate, pe marginea unui drum: acestea sunt câteva dintre personajele care animă poveștile Samantei Schweblin. În fundal, o realitate alcătuită din detalii concrete, al cărei registru este brusc schimbat prin gesturi izvorâte din atitudini suprarealiste și tulburătoare: pentru că în spatele rutinei banale de zi cu zi există un halo întunecat, un rânjet ce ignoră voit absurditatea fiecărui act. Firul invizibil care unește o poveste cu alta, fiecare intrigă cu următoarea constă în complexitatea relațiilor umane, tragedia – sau tragicomedia – ce își trage seva din lipsa de comunicare. În aceste pagini, construcția narativă în întregul său face aluzie de fiecare dată la altceva: la reprezentarea unei umanități care se luptă cu un echilibru precar, la acea schelă fragilă pe care se sprijină viața noastră și la faptul că o suflare de vânt sau un freamăt al inimii ar putea să cutremure pământul într-o clipă.

Frații Grimm și Franz Kafka fac o vizită în Argentina în poveștile pline de umor negru scrise de Samanta Schweblin, despre niște oameni care par să fi căzut într-o realitate alternativă.
J.M. Coetzee

După ce ai citit-o pe Samanta Schweblin, e dificil să nu tresari când la masa vecină se produce o mișcare bruscă.
La Vanguardia

LanguageRomână
Release dateJan 9, 1900
ISBN9786063362088
Heidi
Author

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen was a Danish author and poet best remembered for his fairy tales, both original and retold, including the beloved classics "Thumbelina," "The Emperor's New Clothes," "The Fir Tree," "The Steadfast Tin Soldier," "The Princess and the Pea," "The Red Shoes," "The Ugly Duckling," and "The Snow Queen." 

Related to Heidi

Related ebooks

YA Classics For You

View More