Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fiica Pierdută
Fiica Pierdută
Fiica Pierdută
Ebook513 pages8 hours

Fiica Pierdută

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Conceptele științifice și filosofice pot schimba modul în care rezolvăm problemele, ajutându-ne să ne gândim mai eficient la comportamentul nostru și la lumea în care trăim. Surprinzător, în ciuda utilității lor, multe dintre aceste instrumente rămân o necunoscută pentru cei mai mulți dintre noi.
În Mindware, Richard E. Nisbett ne prezintă aceste idei în detalii clare și accesibile. Nisbett și-a croit o carieră de succes studiind și predând concepte care ajută la rezolvarea problemelor, precum legea numerelor mari, regresia statistică, analiza cost-beneficii, costurile ascunse și costurile de oportunitate, cauzalitatea și corelația, oferind cele mai bune metode de a-i învăța pe alții cum să le folosească eficient în viața de zi cu zi. Această carte revoluționară, ne arată cum să tratăm problemele obișnuite astfel încât să li se aplice principii științifice și statistice. Rezultatul este un inedit ghid practic al instrumentelor de bază ale gândirii – instrumente care pot fi folosite ușor pentru a lua cele mai bune decizii profesionale, în afaceri și personale.

LanguageRomână
Release dateJan 4, 1900
ISBN9786063361579
Fiica Pierdută
Read preview

Read more from Gill Paul

Related to Fiica Pierdută

Related ebooks

Books Recommended For You