Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

învăț Să Citesc 3 - Alice in Tara Minunilor
învăț Să Citesc 3 - Alice in Tara Minunilor
învăț Să Citesc 3 - Alice in Tara Minunilor
Ebook44 pages29 minutes

învăț Să Citesc 3 - Alice in Tara Minunilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Australia, 1946. Șase sute cincizeci de mirese pleacă în Anglia pentru a-i întâlni pe bărbații cu care s-au căsătorit în timpul războiului. Dar în locul vasului de croazieră luxos la care se așteptau, se trezesc la bordul unui portavion, alături de o mie de bărbați.
Pe punțile arse de soare, vechile iubiri și promisiunile trecute devin amintiri îndepărtate, iar tensiunea ajunge la limită, pe măsură ce miresele și soții lor revin asupra hotărârilor luate. Iar pentru una dintre mirese, Frances Mackenzie, devine curând clar că uneori călătoria este mai importantă decât destinația.
Jojo Moyes este autoarea bestsellerurilor Înainte să te cunosc, După ce te-am pierdut, Fata pe care ai lăsat-o în urmă, Ultima scrisoare de dragoste și Un bărbat și o femeie.
Australia, 1946. 650 brides are departing for England to meet the men they married in wartime. But instead of the luxury liner they were expecting, they find themselves aboard an aircraft carrier, alongside a thousand men.
On the sun-baked decks, old loves and past promises become distant memories, and tensions are stretched to the limit as brides and husbands change their minds. And for Frances Mackenzie, one bride in particular, it soon becomes clear that sometimes the journey is more important than the destination.

LanguageRomână
Release dateJul 7, 2020
ISBN9786063361531
învăț Să Citesc 3 - Alice in Tara Minunilor
Read preview

Read more from Disney

Related to învăț Să Citesc 3 - Alice in Tara Minunilor

Related ebooks