Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

învăț Să Citesc 3 - Regele Leu
învăț Să Citesc 3 - Regele Leu
învăț Să Citesc 3 - Regele Leu
Ebook60 pages46 minutes

învăț Să Citesc 3 - Regele Leu

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O lucrare sofisticată, erudită și subtilă, scrisă într-o manieră vie și stimulatoare.“
Phil Cavendish, Universitatea Londra
„Un eseu strălucitor, scris cu eleganță, bine documentat, incisiv, provocator... Îl vei îndrăgi sau te poate lăsa perplex, dar nu poți rămâne indiferent.“
A.G. Cross, Univeritatea Cambridge
„Acest studiu scurt, dar eficient este o prezentare de personalități
literare, nu o listare cronologică de autori... Este o carte originală,
bine scrisă și documentată și, mai ales, extrem de plăcută la citit.“
John Bayley, Universitatea Oxford

LanguageRomână
Release dateJul 7, 2020
ISBN9786063361517
învăț Să Citesc 3 - Regele Leu
Read preview

Read more from Disney

Related to învăț Să Citesc 3 - Regele Leu

Related ebooks