Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Astrig Lindgren
Micii eroi - Astrig Lindgren
Micii eroi - Astrig Lindgren
Ebook32 pages45 minutes

Micii eroi - Astrig Lindgren

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Superputerile ei au fost iubirea nemăsurată pentru copii, dorința de a-i amuza și de a-i vedea crescând fericiti și capacitatea neobosită de a inventa povești. Datorită lor s-au născut aventurile faimoasei Pippi Șosețica. În ciuda criticilor primite din partea părinților din vremea aceea, scriitoarea a continuat să scrie povești fantastice pentru copii care sunt citite și astăzi în toată lumea.

LanguageRomână
Release dateJul 7, 2020
ISBN9786063361470
Micii eroi - Astrig Lindgren

Related to Micii eroi - Astrig Lindgren

Related ebooks

Children's For You