Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micii eroi - Mary Shelley
Micii eroi - Mary Shelley
Micii eroi - Mary Shelley
Ebook32 pages1 hour

Micii eroi - Mary Shelley

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Copiii voştri se luptă din greu cu temele la matematică? Vă este dificil să înţelegeţi ce li se predă la şcoală?

Ajută-ţi copilul la mate este răspunsul pe care îl caută fiecare părinte pus într-o asemenea situaţie. Abordarea sa vizuală inovativă combină diagrame şi ilustraţii pline de culoare cu instrucţiuni pas cu pas, făcând matematica mai uşor de înţeles decât a fost vreodată.
Acoperind toate subiectele de interes, de la aritmetica de bază la geometrie, de la algebră la statistică, acest ghid unic le permite părinţilor şi copiilor să lucreze împreună pentru rezolvarea problemelor.
Ajută-ţi copilul la mate este garanţia că veţi avea mai multă încredere în voi, reducându-vă nivelul de stres şi făcând chiar şi cele mai dificile aspecte ale matematicii să fie clare, simple şi accesibile.

LanguageRomână
Release dateJul 7, 2020
ISBN9786063361463
Micii eroi - Mary Shelley

Related to Micii eroi - Mary Shelley

Related ebooks

Children's For You