Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Primul Razboi Mondial
Primul Razboi Mondial
Primul Razboi Mondial
Ebook331 pages55 hours

Primul Razboi Mondial

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Filosofia începe cu natura realității și cu modul în care ar trebui să trăim.

Acestea au fost preocupările lui Socrate, care și-a trăit viața într-o piață din Atena adresând întrebări ciudate şi punând pe gânduri oamenii pe care îi întâlnea arătându-le cât de puține înțelegeau cu adevărat. Această istorie captivantă ne prezintă marii gânditori ai filosofiei occidentale și le explorează cele mai importante idei despre lume și despre cum să trăiești mai bine în ea.

În 40 de capitole concise, Nigel Warburton ne conduce într-un tur al ideilor fundamentale din istoria filosofiei. Warburton nu doar că face filosofia mai accesibilă, dar oferă inspirație pentru a gândi, a argumenta, a raționa și a întreba. Mică istorie a filosofiei ne prezintă imaginea generală a omenirii în căutarea înțelegerii filosofice și ne invită pe toți la discuție. Nici prea mult, nici prea puțin, exegeza nu e nici prea subțire, nici prea încărcată... poate fi consumată ca atare sau poate fi combustibilul perfect pentru a-ți începe călătoria prin filosofie.
Julian Baggini, Observer

O cercetare a întregii istorii a filosofiei (occidentale) prin intermediul scurtelor biografii intelectuale a 40 de filosofi, de la Socrate, la Peter Singer... Warburton a transformat o reușită într-un adevărat triumf.
Guardian

LanguageRomână
Release dateJun 22, 2020
ISBN9786063361456
Primul Razboi Mondial

Related to Primul Razboi Mondial

Related ebooks

Wars & Military For You