Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Al Doilea Razboi Mondial
Al Doilea Razboi Mondial
Al Doilea Razboi Mondial
Ebook325 pages39 hours

Al Doilea Razboi Mondial

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Majoritatea eroilor pe care îi cunoaștem sunt ființe extraordinare, înzestrate cu puteri magice și purtând pe umeri o capă care flutură în vânt. Există însă și eroi în carne și oase, ca mine și ca tine, care uneori s-au înșelat, dar alteori au descoperit lucruri mărețe.
Leonardo da Vinci a fost unul dintre ei. Superputerile lui au fost dorința de a transforma în realitate tot ce a născocit cu mintea, curiozitatea nemăsurată, capacitatea de muncă și geniul. Datorită lor, Leonardo a creat câteva dintre cele mai faimoase opere de artă din istorie, precum Gioconda și Cina cea de taină. Iată povestea lui!

LanguageRomână
Release dateJan 6, 1900
ISBN9786063361449
Al Doilea Razboi Mondial

Related to Al Doilea Razboi Mondial

Related ebooks

Wars & Military For You