Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Totul despre felinele mari
Totul despre felinele mari
Totul despre felinele mari
Ebook39 pages8 hours

Totul despre felinele mari

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În seria National Geographic „Totul despre“, copiii vor descoperi lumea fascinantă a dinozaurilor, vor face cunoștință cu cei patru mari prădători, leul, leopardul, jaguarul și tigrul, vor afla cele mai îndrăgite povești despre zeii și eroii mitologici, informații uimitoare despre misterele vechilor egipteni, despre cele mai faimoase bătălii din istorie, dar și despre cele mai simpatice animale de companie. Fiecare volum este structurat în 4 capitole mari și conține peste 100 de ilustrații, informații, curiozități, comparații surprinzătoare și multe altele. Cărțile sunt ușor de citit și de înțeles, și mai ales extrem de interesante.

LanguageRomână
Release dateApr 18, 2016
ISBN9786063361227
Totul despre felinele mari

Read more from National Geographic Kids

Related to Totul despre felinele mari

Related ebooks

YA Animals For You

View More