Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Totul Despre Dinozauri
Totul Despre Dinozauri
Totul Despre Dinozauri
Ebook42 pages38 minutes

Totul Despre Dinozauri

Rating: 2 out of 5 stars

2/5

()

Read preview

About this ebook

În seria National Geographic „Totul despre“, copiii vor descoperi lumea fascinantă a dinozaurilor, vor face cunoștință cu cei patru mari prădători, leul, leopardul, jaguarul și tigrul, vor afla cele mai îndrăgite povești despre zeii și eroii mitologici, informații uimitoare despre misterele vechilor egipteni, despre cele mai faimoase bătălii din istorie, dar și despre cele mai simpatice animale de companie. Fiecare volum este structurat în 4 capitole mari și conține peste 100 de ilustrații, informații, curiozități, comparații surprinzătoare și multe altele. Cărțile sunt ușor de citit și de înțeles, și mai ales extrem de interesante.

LanguageRomână
Release dateApr 5, 2016
ISBN9786063361210
Totul Despre Dinozauri

Related to Totul Despre Dinozauri

Related ebooks

Reviews for Totul Despre Dinozauri

Rating: 2 out of 5 stars
2/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Totul Despre Dinozauri - Robin Terry

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1